5 x 5 topptält

5 x 5 topptält

Kategorier: ,

Beskrivning

BESKRIVNING

Spännvidd: 5,00 m
Sidohöjd: 2,29 / 2,50 m
Nockhöjd: 5,16
Längsta komponent: 5,00 m
Taklutning: 20°
Max vindlast: 80 km/h
Vindlast: 0,3 kN/m²
Dimensioner profil (mm):

Golv till detta tält: Mot pristillägg:
Trägolv med undersystem av trä/stål
Tungt golv
Plastgolv
Förankring: Standard:
80 cm jordspett

Mot pristillägg:
Betong, stål eller vattenballast
Tungt golv
Fasader: Standard:
Vita mjuka PVC-väggar

Mot pristillägg:
Transparenta mjuka PVC-väggar
Hårda plastfasader
Glasfasader
Dörrar: Mot pristillägg:
Dubbeldörr i mjuk vit PVC-vägg
Dubbeldörr i mjuk transparent PVC-vägg
Dubbeldörr i hård plastfasad
Dubbeldörr i glasfasad

Dörrstorlek dubbeldörr: B 2,4 m x H 2,1 m. Dubbeldörren kan bytas till singeldörr med samma optioner
Övriga tillbehör: Mot pristillägg:
Lining – innertak
Lining – väggar
Transparenta tak
Färgade Tak
Mattor
Skärmtak över dörrar
Entréramper
Värme
Kyla