8 m mega Quattro small

8 m mega Quattro small

Kategorier: ,

Beskrivning

Spännvidd: 8,00 m

Sidohöjd: 2,29 m

Nockhöjd: 5,66 m

Längsta komponent: 4,30 m

Taklutning: 20 °

Max vindlast: 80 km/h

Vindlast: 0,3 kN/kvm

Dimensioner profil (mm) : 81x48x3 (optional 94×48 3)

Golv till detta tält: Mot pristillägg:
Trägolv med undersystem av trä/stål
Tungt golv
Plastgolv
Förankring: Standard:
80 cm jordspett

Mot pristillägg:
Betong, stål eller vattenballast
Tungt golv
Fasader: Standard:
Vita mjuka PVC-väggar

Mot pristillägg:
Transparenta mjuka PVC-väggar
Hårda plastfasader
Glasfasader
Dörrar: Mot pristillägg:
Dubbeldörr i mjuk vit PVC-vägg
Dubbeldörr i mjuk transparent PVC-vägg
Dubbeldörr i hård plastfasad
Dubbeldörr i glasfasad

Dörrstorlek dubbeldörr: B 2,4 m x H 2,1 m. Dubbeldörren kan bytas till singeldörr med samma optioner
Övriga tillbehör: Mot pristillägg:
Lining – innertak
Lining – väggar
Transparenta tak
Färgade Tak
Mattor
Skärmtak över dörrar
Entréramper
Värme
Kyla