Linning tält

Linning tält

Beskrivning

Du kan bekläda tältets insida med linning för att få en bättre känsla i tältet.